United Skills on tänasest Google’i partner

Tänu pikajalisele tööle, et pakkuda meie klientidele parimat tulemust saavutasime tunnustuse ka Google’i silmis. Meie agentuur Google’i partner.


Veebi külastamise andmed, mis aitavad langetada õiged äriotsused

Ärikeskkond on kiires ja pidevas muutuses. Ka kliendi ostukäitumine on muutumas – üha rohkem langetavad kliendid ostuotsused oma arvuti taga ja järjest rohkem inimesi kasutab otsuse jaoks vajaliku info hankimiseks nutitelefoni abi.


Kuidas ja miks võtta internetiturundusest maksimum?

Üha rohkem inimesi kasutab erinevaid online-kanaleid ja veedavad internetis palju aega, otsides sealt infot ka erinevate toodete-teenuste kohta. Sageli nähakse internetiturundust tükikestena – koduleht, Facebook, Instagram, Google reklaam, jne –, aga tegelikult peaks see moodustama ühtse terviku. Seetõttu on väga oluline, et ka ettevõtted oskaksid veebikeskkonnast maksimumi võtta.


4 kodulehe instrumenti, mis on abiks ettevõtjale müügi- ja turundutegevuse tõhustamisel

Erinevad analüütika tööriistad on suurepärased vahendid, seda aga ainult juhul, kui suudame andmete rägastikust saada kätte vajaliku informatsiooni, mis aitaks tõhustada müügi- ja turundustegevust internetis.


Chatbotid abiks internetis müümisel ja automatiseerimisel

Chatbot on teenus, mis reeglitele üles ehitatult ja tehisintellekti kaasavana, võimaldab interaktsiooni brändi ja kliendi vahel läbi erinevate Chat’i teenuste. Populaarseimad teenused, kus Chatbot’id elavad on näiteks Facebook Messenger ja Slack. Samas on võimalik Chatbote kaasata suurema osa veebilehtede müügiprotsessi.


5 olulist kodulehe analüütika instrumenti

Uus veebileht on valmis. Ta on nii ilus. Loodetavasti me kõik oleme “oma” uut kodulehte nõnda imetelenud.

Tulles maa peale tagasi küsin, kas kodulehe valmistaja lisas uuele kodulehele ka analüütika? Jah, muidugi on kodulehel Google Analytics olemas. See on hea, aga Google Analytics ei ole veel kogu analüütika.


LinkedIn internetiturundus kanalina

LinkedIn on sotsiaalmeedia kanal, mis keskendub ärikogukondadele võimaldades ennast eksponeerida ja luua uusi sidemeid. Eestis on LinkedIn’is üle 156 tuhande aktiivse kasutaja. LinkedIn on pidevalt laienemas ning juba praegu on näha kuidas üha enam ja enam ettevõtteid kasutavad seda ka töötajate värbamise kanalina.


Kiiresti kasvavatel ettevõtetel esineb sageli sarnaseid vigu

Loodetakse liiga palju individuaalsetele võimetele, mitte meeskonna koostööle; Kommunikatsioon – puudub regulaarsus tagasivaatele (retrospektiivile) ning ei õpita tehtud vigadest ja võitudest (ei tähtsustata õppimise võimalusi ja olulisust);


Mida teha kodulehe külastajatega, keda sa oma lehele ei taha?

Kui sa jälgid Google Analtytics’it, siis suure tõenäosu
sega uurid Sa ka millistest kanalitest inimesed Sinu kodulehele jõuavad. Alloleval pildil on näha, et inimesed tulevad 7 kanalist.


Internetis müümine – 7 põhilist viga

Eesti ettevõtted ei tohiks internetti kui müügikanalisse ükskõikselt suhtuda. Interneti, kui müügikanali potentsiaal on paljudele ettevõtetele veel avastamata ning iga tegemata jätmine või valesti tegemine võib teha tulevikus karuteene.