Üha rohkem inimesi kasutab erinevaid online-kanaleid ja veedavad internetis palju aega, otsides sealt infot ka erinevate toodete-teenuste kohta. Sageli nähakse internetiturundust tükikestena – koduleht, Facebook, Instagram, Google reklaam, jne –, aga tegelikult peaks see moodustama ühtse terviku. Seetõttu on väga oluline, et ka ettevõtted oskaksid veebikeskkonnast maksimumi võtta.

Internetiturundus ja -reklaam on väikeettevõtte omanikule olulised kahest aspektist:

1.

Interneti osa turunduses suureneb kiirenevas tempos. Üha enam kliente veedab aega online-kanalites ja loodud on head sõnumi sihtimise võimalused.

2.

Internetiturunduse väiksem kulu, paindlikkus ja parem mõõdetavus. Kui kümme aastat tagasi soo-
ritasid inimesed oste siiski pigem kauplustest kohapealt, on nende harjumused ajaga muutunud ja seda ongi kõige rohkem mõjutanud tehnoloogia areng. Infot otsitakse ja alles seejärel suundutakse poodi ostu sooritama ning seetõttu tulebki ettevõtjal olla seal, kus on tema klient. Kasvavat trendi vältides kaotab ettevõte klienteja käivet saagides lõpuks seda oksa, mille peal istutakse. Küll aga vajab ettevõtte omanik internetis turundamisel abi.

Kolm asja, millele omanikud võiks mõelda

1

Alustada tuleks kontekstist. Tuleb omada selgemat pilti sellest, kes on potentsiaalsed kliendid ja milline on nende ostukäitumine. Selle baasil saab juba hakata üles ehitama tema teekonda ostuni.

2

Tihti ei mõelda internetiturunduse puhul tervikuna ega töötata oma internetikanaliga järjepidevalt. Ei jälgita ega osata korjata ja tõlgendata vajalikku informatsiooni, mida veebis turundades saab. Ostetakse lihtsalt suure raha eest reklaami, aga tegelikult ei osata selle tulemust mõõta ja tihti uputakse lihtsalt saadud andmetesse ära. Tegelikult teeb aga klient enne ostu sooritamist hulga samme, mille mõistmisel saab toote- või teenusepakkuja muuta selle teekonna veelgi mugavamaks ja tulusamaks. Kuna ettevõtte omanikule on oluline teada, palju tema tegevused veebis ettevõttele kasu toovad, kasutatakse selleks erinevaid mõõdikuid nagu ROAS (Return On Advertising Spendings) ehk kui mitu eurot tulu toob ettevõtjale tagasi internetireklaamile kulutatud üks euro ning ROI (Return On Investment) ehk internetiturunduse investeeringu tasuvuse näitaja, mis arvestab ka kõiki teisi toote müümisega seotud kulusid.

3

Sageli on ka omanike dilemma see, kas teha internetiturundust ise või leida usaldusväärne partner. Siinkohal tuleks endale teadvustada, et internetiturundus vajab vajalikku kompetentsi ja võtab palju aega. Kui on soov jätkuvalt ise proovida, tasuks eelnevalt konsulteerida asjatundjatega. Seetõttu kutsume teid tasuta hommikuseminarile, kus praktiliste näidete varal selgitame ja anname nõu, kuidas internetiturunduse kasumlikkust mõõta ja maksimeerida. Seminari viib läbi digiturunduse agentuur United Skills, kelle missioon on aidata disainida kliendi teekonda info kogumisest ostuni, mille tulemuselsuurendada oma partnerite müüki. Lisaks aitab agentuur ka ettevõtte kodulehe ja e-poe loomisega, kampaaniate teostamise ning müügi suurendamisega kodulehe ja e-poe kaudu.