Google Ads aitab Digidiagnostikal saavutada lead’ides 150% tõusu

Digidiagnostika tegeleb digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikaga. Nende peamiseks eesmärgiks oli kasvatada lead’ide arvu ja veebilehe külastatavust.

Mida me saavutasime?

Lead’ide arv tõusis nelja kuuga 150%.

Kahe kuuga suurenes veebilehe külastatavus 50%.

Digidiagnostikal on nüüd selge arusaam kasust, mida internetiturundus neile toob.

Milline oli olukord enne?

Digidiagnostikal polnud selget arusaama enda internetiturunduse efektiivsusest. Üks põhjus seines selles, et kodulehe analüütika oli korralikult seadistamata (nt polnud konversioonid defineeritud) ja seetõttu ei olnud võimalik kampaaniate edukust hinnata.

Digidiagnostika ei suutnud kõnetada külastajaid, kes nende veebilehele tulid. Infopäringuid ning suhtlemist oli väga vähe, kuigi igakuiseid külastajaid veebilehele oli üpris arvestatatavalt. Veebilehel oli väga kõrge bounce rate.

Samuti ei teadnud ettevõte, kus need probleemid klienditeekonnal tekivad. Polnud arusaama, millestes kohtades potentsiaalsed kliendid takerduvad ja oma teekonna pooleli jätavad.

Mida me muudatuste saavutamiseks tegime?

Seadistasime Google Analyticsi lõpuni, et oleks võimalik hakata konversioone mõõtma ning Google Adsis efektiivsemat reklaamitegevust alustada.

Analüüsisime kliendi teekonda Digidiagnostika veebilehel ja selgitasime välja, millistesse kohtadesse kliendid tarkerduvad ja teekonna lõpetavad.

Viisime läbi turu-uuringu ja märksõnade otsingu, et leida sisendit kliendile oma äri arendamiseks ning Google Adsi kampaaniate ümberkorraldamiseks.

Käivitasime uued Google Adsi kampaaniad. Seadsime üles reaalajas uueneva raporti, et ettevõte saaks oma reklaamitegevuse edukust ka ise jooksvalt vaadata.


Digidiagnostika saavutas väljatoodud tulemused United Skillsi Google Adsi standardpaketi abil. Vaata lähemalt, millist kasu meie paketid Sulle tuua võivad.